PARTNERZY
  • Rekreacja

    Rekreacja ruchowa to bardzo ważny element naszego życia, niejednokrotnie pomijany i niedoceniany. Dzięki aktywności fizycznej, spędzaniu czasu na świeżym powietrzu dbamy nie tylko o swój stan fizyczny ale też samopoczucie i nastawienie do życia. Dzięki uprawianiu sportu i rekreacji w grupie wzajemnie się motywujemy, poznajemy nowych ludzi, integrujemy, a także uczymy nowych umiejętności, zdobywamy wiedzę. Chcąc umożliwić uprawianie rekreacji ruchowej (żeglarstwo, wspinaczka, itp.) osobom z niepełnosprawnością (i nie tylko), a także wpływać na integrację ze społeczeństwem, zwiększenie poziomu wiedzy ogółu na tematy związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, oferuję organizację zajęć ruchowych z instruktorem , całodniowych wyjazdów i spotkań integracyjnych. Tego typu zajęcia dla niejednego dziecka, czy dorosłego z pewnością będą niezapomnianą przygodą, mogącą przerodzić się w pasję na całe życie.