PARTNERZY
  • Fizjokreacja

    Fizjokreacja to połączenie dwóch pokrewnych dziedzin: fizjoterapii i rekreacji.

        Ciągłe poszerzanie wiedzy i zwiększanie doświadczenia w pracy pozwala mi być coraz lepszym specjalistą, zwłaszcza w dziedzinie rehabilitacji pediatrycznej, co motywuje mnie do dalszej pomocy małym i dużym pacjentom. Często pomijana w procesie rehabilitacji rodzina jest nieodłącznym elementem terapii, dzięki wspólnemu zaangażowaniu można osiągać lepsze efekty terapeutyczne, a także pomóc szerszej grupie potrzebujących. Świadomość wciąż istniejących ograniczeń związanych z uprawianiem rekreacji, czy sportu osób z niepełnosprawnością, a także niskiego poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ich funkcjonowania w naszym środowisku, skłoniły mnie do umożliwienia integracji różnych grup społecznych poprzez wspólne aktywne spędzanie czasu, a także przełamywanie stereotypowego myślenia o niepełnosprawnych.

        Zarówno fizjoterapia, jak i rekreacja odgrywają dużą rolę w moim życiu, przeplatają się one wzajemnie zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Dlatego połączenie wiedzy oraz doświadczenia z pasją i zaangażowaniem w dalszy rozwój jest najlepszą wizytówką mojej działalności.